دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تازه‌های کتابخانه :

 
جامعه‌شناسی بالینی (1396) / محسنی تبریزی ، علیرضا (1328 -)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحسنی تبریزی ، علیرضا (1328 -)
شماره بازیابی :HM585 ‭/م33 ج2
عنوان :جامعه‌شناسی بالینی
تکرار نام مولف :تالیف علیرضا محسنی تبریزی ؛ ویراستار فرشاد رضوان
ناشر:تهران : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سال نشر :1396
فروست :انتشارات دانشگاه تهران ؛ 3612
صفحه شمار:405ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-03-6725-4
مبانی احتمال (1381) / قهرمانی ، سعید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقهرمانی ، سعید، نویسنده
شماره بازیابی :QA273 ‭/ق9 م2
عنوان :مبانی احتمال
تکرار نام مولف :سعید قهرمانی‌؛ ترجمه غلامحسین شاهکار، ابوالقاسم بزرگنیا
ناشر:تهران : دانشگاه صنعتی شریف
سال نشر :1381
صفحه شمار:876 ص. : مصور، جدول، نمودار
روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم (1392) / شولتس ، دوآن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشولتس ، دوآن، نویسنده
شماره بازیابی :BF698 ‭/9ش 9ر
عنوان :روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
تکرار نام مولف :دوآن شولتس؛ برگردان گیتی خوشدل
ناشر:تهران : پیکان
سال نشر :1392
صفحه شمار:209ص
غلبه بر خشم و احساس تنهایی (1389) / آزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
شماره بازیابی :BF575 ‭/5خ آ4
عنوان :غلبه بر خشم و احساس تنهایی
تکرار نام مولف :پیمان آزاد
ناشر:تهران : البرز
سال نشر :1389
صفحه شمار:232ص
صمیمیت، نفوذ و تاثیرگذاری در 10 دقیقه (1392) / حورایی ، سیدمجتبی (1348 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحورایی ، سیدمجتبی (1348 -)، نویسنده
شماره بازیابی :BF637 ‭/8م ح95
عنوان :صمیمیت، نفوذ و تاثیرگذاری در 10 دقیقه
تکرار نام مولف :مجتبی حورایی
ناشر:[تهران‌] : دکلمه گران
سال نشر :1392
صفحه شمار:127ص
زندگی شادمانه (1392) / الیس ، آلبرت (1913 - 2007م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالیس ، آلبرت (1913 - 2007م)، نویسنده
شماره بازیابی :BF575 ‭/9خ 75‭‮الف‬
عنوان :زندگی شادمانه
تکرار نام مولف :آلبرت الیس؛ مهرداد فیروز بخت
ناشر:[تهران‌] : خدمات فرهنگی رسا
سال نشر :1392
صفحه شمار:272ص
سرشت راستین انسان (1386) / فروم ، اریک (1900 - 1980م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفروم ، اریک (1900 - 1980م)، نویسنده
شماره بازیابی :HX39/5 ‭/ف4 ‭‮الف‬8
عنوان :سرشت راستین انسان
تکرار نام مولف :اریک فروم
ناشر:تهران : اختران
سال نشر :1386
صفحه شمار:118 ص
وابستگی سالم (1389) / برنشتاین ، رابرت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرنشتاین ، رابرت، نویسنده
شماره بازیابی :‭BF 575/83 ‭/ب4 و2
عنوان :وابستگی سالم
تکرار نام مولف :روبرت برنشتاین، مری لن گیراند؛ مترجم مهدی قراچه داغی
ناشر:تهران : پیک بهار
سال نشر :1389
صفحه شمار:224ص
یوسف قهرمان خوبی ها (1392) / حورایی ، مجتبی (1348 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحورایی ، مجتبی (1348 -)، نویسنده
شماره بازیابی :‭BP 88/36 ‭/ح9 ی9
عنوان :یوسف قهرمان خوبی ها
تکرار نام مولف :مجتبی حورایی
ناشر:[تهران‌] : دکلمه گران
سال نشر :1392
صفحه شمار:221ص
مهارت های زندگی 1 (1392) / دهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
شماره بازیابی :‭HQ 2037 ‭/9د 9م
عنوان :مهارت های زندگی 1
تکرار نام مولف :منصور دهستانی منفرد
ناشر:قم : نشر میم
سال نشر :1392
صفحه شمار:286ص
زندگی عاقلانه (1392) / الیس ، آلبرت (1913 - م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالیس ، آلبرت (1913 - م)، نویسنده
شماره بازیابی :RC489 ‭/‭‮الف‬7 ز9
عنوان :زندگی عاقلانه
تکرار نام مولف :آلبرت الیس، رابرت ای. هارپر
ویرایش :ویراست سوم
ناشر:تهران : رشد
سال نشر :1392
صفحه شمار:295ص
زندگی فکر و دیگر هیچ (1390) / سرگلزایی ، محمدرضا (1349-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهسرگلزایی ، محمدرضا (1349-)، نویسنده
شماره بازیابی :‭BF 441/9 ‭/4س ز9
عنوان :زندگی فکر و دیگر هیچ
تکرار نام مولف :محمد رضا سرگلزایی
ناشر:مشهد : مرندیز : نی نگار
سال نشر :1390
صفحه شمار:61ص
مهارت های زندگی 2 (1392) / دهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
شماره بازیابی :‭HQ 2037 ‭/9د م86
عنوان :مهارت های زندگی 2
تکرار نام مولف :منصور دهستانی مفرد
ناشر:قم : نشر میم
سال نشر :1392
صفحه شمار:206 ص
Probability with R: an introduction with computer scince (2020) / Horgan ، Jane M، نویسنده بازکردن سندProbability_With_R_An_Introduction_With_Computer_Science_Applications_(2020).pdf
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهHorgan ، Jane M، نویسنده
شماره بازیابی :QA76.9 .M35 H863
عنوان :Probability with R: an introduction with computer scince
ویرایش :Second Edition
ناشر:wiley
سال نشر :2020
صفحه شمار:465p
یک دقیقه این 40 فکر سمی را کنار بگذار (1384) / لازاروس ، آرنولد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهلازاروس ، آرنولد، نویسنده
شماره بازیابی :BF637 ‭/2ل 9چ
عنوان :یک دقیقه این 40 فکر سمی را کنار بگذار
ناشر:[تهران‌] : خدمات فرهنگی رسا
سال نشر :1384
صفحه شمار:192ص
پنج زبان عشق چگونه به او بگویم دوستت دارم (1392) / چایمن ، گری، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهچایمن ، گری، نویسنده
شماره بازیابی :HQ734 ‭/2چ 9پ
عنوان :پنج زبان عشق چگونه به او بگویم دوستت دارم
ناشر:تهران : ویدا
سال نشر :1392
صفحه شمار:224ص
غلبه بر وسواس و احساس گناه (1390) / آزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
شماره بازیابی :RC531 ‭/4آ غ8
عنوان :غلبه بر وسواس و احساس گناه
ناشر:تهران : البرز
سال نشر :1390
چراغ آگاهیت را روشن نگه دار(3) (1389) / آزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
شماره بازیابی :BF636 ‭/خ9 آ4
عنوان :چراغ آگاهیت را روشن نگه دار(3)
ناشر:تهران : ذهن آویز
سال نشر :1389
نظریه های نقد ادبی معاصر (1398) / تایسین ، لوئیس، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهتایسین ، لوئیس، نویسنده
شماره بازیابی :‭PN 81 ‭/ت2 ن6
عنوان :نظریه های نقد ادبی معاصر
ناشر:تهران : نگاه امروز
سال نشر :1398
استراتژیهای نظریه پردازی (1396) / دانایی‌فرد ، حسن (1337-)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدانایی‌فرد ، حسن (1337-)، نویسنده
شماره بازیابی :‭HD 30/28 ‭/د2 ‭‮الف‬5
عنوان :استراتژیهای نظریه پردازی
ناشر:تهران : سمت
سال نشر :1396
مبانی جغرافیای شهری (1397) / شکویی ، حسین، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشکویی ، حسین، نویسنده
شماره بازیابی :‭GF125 ‭/8ش 7ج
عنوان :مبانی جغرافیای شهری
ناشر:[تهران‌] : دانشگاه پیام نور
سال نشر :1397
صفحه شمار:سیزده‌، 180 ص‌.: مصور٬ نقشه، جدول، نمودار
روانشناسی رشد و تحول انسان (1402) / پاپالیا ، دایان ای، نویسنده بازکردن سند1.jpj.jpg
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهپاپالیا ، دایان ای، نویسنده
شماره بازیابی :‭BF 713 ‭/9ر 2پ
عنوان :روانشناسی رشد و تحول انسان
ناشر:تهران : رشد
سال نشر :1402
صفحه شمار:928ص.:مصور،جدول، نمودار
40+1 فکر سمی در اضطراب و افسردگی : این فکرها شما را مضطرب و افسرده می‌کنند (1391) / کریمی ، رامین (1356 -)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکریمی ، رامین (1356 -)
شماره بازیابی :BF575 ‭/‭‮الف‬6 4ک
عنوان :40+1 فکر سمی در اضطراب و افسردگی : این فکرها شما را مضطرب و افسرده می‌کنند
تکرار نام مولف :رامین کریمی
ناشر:تهران : بهار سبز
سال نشر :1391
صفحه شمار:146ص
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-600-5384-47-5
صدای دانش : راهنمای عملی برای آرامش درونی (1389) / روئیز ، میگل (1952- م)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهروئیز ، میگل (1952- م)
شماره بازیابی :BJ 1595 ‭/4ص ر9
عنوان :صدای دانش : راهنمای عملی برای آرامش درونی
تکرار نام مولف :دن‌میگل روئیز، جانت میلز ؛ مترجم فرناز فرود
ناشر:تهران : حمیدا
سال نشر :1389
صفحه شمار:159ص
شابک/شاپا964-6516-45-9
آیا انسان پیروز خواهد شد؟ (1391) / فروم ، اریک (1900 - 1980م)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفروم ، اریک (1900 - 1980م)
شماره بازیابی :D843 ‭/ف4 آ9
عنوان :آیا انسان پیروز خواهد شد؟
تکرار نام مولف :اریک فروم ؛ ترجمه عزت‌الله فولادوند
ناشر:تهران : انتشارات مروارید
سال نشر :1391
صفحه شمار:341 ص
شابک/شاپا978-964-6026-67-4
9 گام در راه عشق و زندگی (1392) / کلود ، هنری (1956 - م)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهکلود ، هنری (1956 - م)
شماره بازیابی :BV 4598/3 ‭/ک8 ن9
عنوان :9 گام در راه عشق و زندگی
تکرار نام مولف :هنری کلود ؛ مترجم اکرم کرمی
ناشر:تهران : صابرین
سال نشر :1392
فروست :کلیدهای مدیریت زندگی ؛ 1
صفحه شمار:260 ص
شابک/شاپا978-964-2785-54-4
5 [پنج‌] زبان عشق نوجوانان (1389) / چپمن ، گری
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهچپمن ، گری
شماره بازیابی :HQ796 ‭/چ2 پ9
عنوان :5 [پنج‌] زبان عشق نوجوانان
تکرار نام مولف :گری چاپمن ؛ ترجمه سیمین موحد
ناشر:تهران : ویدا
سال نشر :1389
صفحه شمار:ص 326
شابک/شاپا964-6807-67-4
رازهای مردان خوشبخت در ازدواج (1392) / هالتزمن ، اسکات (1960 - م)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسههالتزمن ، اسکات (1960 - م)
شماره بازیابی :HQ 756 ‭/ھ16 ر2
عنوان :رازهای مردان خوشبخت در ازدواج
تکرار نام مولف :اسکات هالتزمن، ترزافوی‌دی جرانیمو ؛ مترجم رعنا برومند
ناشر:تهران : رسا
سال نشر :1392
صفحه شمار:271ص
شابک/شاپا978-964-317-863-5
انسان‌، ذهن است و دیگر هیچ‌!؟ (1392) / آزاد ، پیمان (1326 -)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآزاد ، پیمان (1326 -)
شماره بازیابی :BF637 ‭/آ4 خ92
عنوان :انسان‌، ذهن است و دیگر هیچ‌!؟
تکرار نام مولف :پیمان آزاد
ناشر:تهران : البرز
سال نشر :1392
صفحه شمار:552 ص
شابک/شاپا978-964-442-491-5
روان‌شناسی تنبلی: روش جدید گام به گام در کاهش تاخیرها (1392) / بلس ، ادوانس
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبلس ، ادوانس
شماره بازیابی :BF 485 ‭/‭‮الف‬4 ر9
عنوان :روان‌شناسی تنبلی: روش جدید گام به گام در کاهش تاخیرها
تکرار نام مولف :ادوین سی. بلس ؛ مهدی قراچه داغی
ناشر:تهران : دایره
سال نشر :1392
صفحه شمار:241 ص
شابک/شاپا978-964-6839-22-9
دوستی‌های قبل از ازدواج (1391) / حورایی ، سیدمجتبی (1348 -)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحورایی ، سیدمجتبی (1348 -)
شماره بازیابی :BF637 ‭/ح9 د9
عنوان :دوستی‌های قبل از ازدواج
تکرار نام مولف :مولف م. حورایی
ناشر:تهران : دکلمه‌گران
سال نشر :1391
فروست :موفقیت نامحدود ؛ [ج.] 6
صفحه شمار:94 ص
شابک/شاپا978-964-6322-38-7
عشق ویرانگر (1392) / جانسون ، دبلیو. برد، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهجانسون ، دبلیو. برد، نویسنده
شماره بازیابی :BF698 ‭/ج2 ع5
عنوان :عشق ویرانگر
تکرار نام مولف :براد جانسون، کلی موری ؛ مترجمان زهرا حسین‌زاده، الهام شفیعی
ناشر:تهران : رسا
سال نشر :1392
صفحه شمار:304 ص
شابک/شاپا978-964-317-753-9
آشغال های فکرت را دور بریز (1396) / مک‌مولین ، رایان ای (1940 - م)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمک‌مولین ، رایان ای (1940 - م)
شماره بازیابی :RC489 ‭/آ5 م65
عنوان :آشغال های فکرت را دور بریز
تکرار نام مولف :[مولف] رایان مک‌مولین ؛ مترجم مهرداد فیروزبخت
ناشر:تهران : رسا
سال نشر :1396
فروست :... مجموعه کتاب‌های خودیاری ؛ 16
صفحه شمار:431 ص
ویژگی :مصور، جدول
شابک/شاپا978-964-317-710-2
نظریه انتخاب : روان‌شناسی نوین آزادی شخصی (1391) / گلسر ، ویلیام (1925 - 2013م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهگلسر ، ویلیام (1925 - 2013م)، نویسنده
شماره بازیابی :BF121 ‭/گ84 ن6
عنوان :نظریه انتخاب : روان‌شناسی نوین آزادی شخصی
تکرار نام مولف :ویلیام گلسر ؛ مترجم مهرداد فیروزبخت
ناشر:تهران : رسا
سال نشر :1391
صفحه شمار:432ص
ویژگی :مصور، نمودار
شابک/شاپا964-317-554-5
مهارت‌های زندگی (3) (1392) / دهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
شماره بازیابی :HQ2037 ‭/د9 م87
عنوان :مهارت‌های زندگی (3)
تکرار نام مولف :منصور دهستانی
ناشر:قم : نشر میم
سال نشر :1392
صفحه شمار:230ص
ویژگی :جدول
شابک/شاپا978-964-8619-63-8
تئوری انتخاب: درآمدی بر روانشناسی امید (1392) / گلسر ، ویلیام (1925 - 2013م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهگلسر ، ویلیام (1925 - 2013م)، نویسنده
شماره بازیابی :BF121 ‭/گ84 ن6
عنوان :تئوری انتخاب: درآمدی بر روانشناسی امید
تکرار نام مولف :اثر ویلیام گلسر ؛ مترجم علی صاحبی
ناشر:تهران : سایه سخن
سال نشر :1392
صفحه شمار:608 ص
شابک/شاپا978-600-92313-0-0
احساس بهتر بهترشدن بهترماندن (1391) / الیس ، آلبرت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالیس ، آلبرت، نویسنده
شماره بازیابی :BF632 ‭/‭‮الف‬66‭‮الف‬ 3
عنوان :احساس بهتر بهترشدن بهترماندن
تکرار نام مولف :آلبرت آلیس ؛ مترجم مهرداد فیروزبخت
ناشر:تهران : خدمات فرهنگی رسا
سال نشر :1391
فروست :... مجموعه کتاب‌های خودیاری ؛ 2
صفحه شمار:368 ص
شابک/شاپا964-317-515-4
فراسوی زنجیرهای پندار (1391) / فروم ، اریک (1900 - 1980م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفروم ، اریک (1900 - 1980م)، نویسنده
شماره بازیابی :B3305 ‭/ف4 م24
عنوان :فراسوی زنجیرهای پندار
تکرار نام مولف :اریک فروم ؛ ترجمه بهزاد برکت
ناشر:تهران : مروارید
سال نشر :1391
صفحه شمار:217ص
شابک/شاپا978-964-6026-82-7
روانکاوی و دین (1391) / فروم ، اریک (1900-1980م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفروم ، اریک (1900-1980م)، نویسنده
شماره بازیابی :BF175/4 ‭/د9 ف4
عنوان :روانکاوی و دین
تکرار نام مولف :اریک فروم ؛ ترجمه آرسن نظریان‌
ناشر:تهران : مروارید
سال نشر :1391
صفحه شمار:152 ص
شابک/شاپا978-964-5881-01-4
داشتن یا بودن‌؟ (1392) / فروم ، اریک (1900 - 1980م)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفروم ، اریک (1900 - 1980م)
شماره بازیابی :BF698 ‭/ف47 د2
عنوان :داشتن یا بودن‌؟
تکرار نام مولف :اریک فروم ؛ ترجمه اکبر تبریزی‌
ناشر:تهران : فیروزه
سال نشر :1392
صفحه شمار:276ص
شابک/شاپا978-964-6542-08-2
صفحه بعدی