دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

تازه‌های کتابخانه :

 
جامعه‌شناسی بالینی (1396) / محسنی تبریزی ، علیرضا (1328 -)
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهمحسنی تبریزی ، علیرضا (1328 -)
شماره بازیابی :HM585 ‭/م33 ج2
عنوان :جامعه‌شناسی بالینی
تکرار نام مولف :تالیف علیرضا محسنی تبریزی ؛ ویراستار فرشاد رضوان
ناشر:تهران : دانشگاه تهران، موسسه انتشارات
سال نشر :1396
فروست :انتشارات دانشگاه تهران ؛ 3612
صفحه شمار:405ص
ویژگی :جدول، نمودار
شابک/شاپا978-964-03-6725-4
مبانی احتمال (1381) / قهرمانی ، سعید، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهقهرمانی ، سعید، نویسنده
شماره بازیابی :QA273 ‭/ق9 م2
عنوان :مبانی احتمال
تکرار نام مولف :سعید قهرمانی‌؛ ترجمه غلامحسین شاهکار، ابوالقاسم بزرگنیا
ناشر:تهران : دانشگاه صنعتی شریف
سال نشر :1381
صفحه شمار:876 ص. : مصور، جدول، نمودار
روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم (1392) / شولتس ، دوآن، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهشولتس ، دوآن، نویسنده
شماره بازیابی :BF698 ‭/9ش 9ر
عنوان :روانشناسی کمال: الگوهای شخصیت سالم
تکرار نام مولف :دوآن شولتس؛ برگردان گیتی خوشدل
ناشر:تهران : پیکان
سال نشر :1392
صفحه شمار:209ص
غلبه بر خشم و احساس تنهایی (1389) / آزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهآزاد ، پیمان (1326 -)، نویسنده
شماره بازیابی :BF575 ‭/5خ آ4
عنوان :غلبه بر خشم و احساس تنهایی
تکرار نام مولف :پیمان آزاد
ناشر:تهران : البرز
سال نشر :1389
صفحه شمار:232ص
صمیمیت، نفوذ و تاثیرگذاری در 10 دقیقه (1392) / حورایی ، سیدمجتبی (1348 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحورایی ، سیدمجتبی (1348 -)، نویسنده
شماره بازیابی :BF637 ‭/8م ح95
عنوان :صمیمیت، نفوذ و تاثیرگذاری در 10 دقیقه
تکرار نام مولف :مجتبی حورایی
ناشر:[تهران‌] : دکلمه گران
سال نشر :1392
صفحه شمار:127ص
زندگی شادمانه (1392) / الیس ، آلبرت (1913 - 2007م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهالیس ، آلبرت (1913 - 2007م)، نویسنده
شماره بازیابی :BF575 ‭/9خ 75‭‮الف‬
عنوان :زندگی شادمانه
تکرار نام مولف :آلبرت الیس؛ مهرداد فیروز بخت
ناشر:[تهران‌] : خدمات فرهنگی رسا
سال نشر :1392
صفحه شمار:272ص
سرشت راستین انسان (1386) / فروم ، اریک (1900 - 1980م)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهفروم ، اریک (1900 - 1980م)، نویسنده
شماره بازیابی :HX39/5 ‭/ف4 ‭‮الف‬8
عنوان :سرشت راستین انسان
تکرار نام مولف :اریک فروم
ناشر:تهران : اختران
سال نشر :1386
صفحه شمار:118 ص
وابستگی سالم (1389) / برنشتاین ، رابرت، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهبرنشتاین ، رابرت، نویسنده
شماره بازیابی :‭BF 575/83 ‭/ب4 و2
عنوان :وابستگی سالم
تکرار نام مولف :روبرت برنشتاین، مری لن گیراند؛ مترجم مهدی قراچه داغی
ناشر:تهران : پیک بهار
سال نشر :1389
صفحه شمار:224ص
یوسف قهرمان خوبی ها (1392) / حورایی ، مجتبی (1348 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهحورایی ، مجتبی (1348 -)، نویسنده
شماره بازیابی :‭BP 88/36 ‭/ح9 ی9
عنوان :یوسف قهرمان خوبی ها
تکرار نام مولف :مجتبی حورایی
ناشر:[تهران‌] : دکلمه گران
سال نشر :1392
صفحه شمار:221ص
مهارت های زندگی 1 (1392) / دهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
نوع مدرک:متون چاپی
سرشناسهدهستانی منفرد ، منصور (1346 -)، نویسنده
شماره بازیابی :‭HQ 2037 ‭/9د 9م
عنوان :مهارت های زندگی 1
تکرار نام مولف :منصور دهستانی منفرد
ناشر:قم : نشر میم
سال نشر :1392
صفحه شمار:286ص
صفحه بعدی