دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

بخش امانت

یکی از بخش های مهم کتابخانه است که بیشترین مراجعه کننده را دارد. مهمترین وظیفه این بخش امانت دادن کتابهای غیر مرجع است. کتابهای این بخش در دو قسمت مجزا (کتابها ی فار سی و لاتین) رده بندی شده اند.

 

آیین نامه گردش منابع در کتابخانه دانشگاه خيام

برای هماهنگی و قانونمند کردن ارائه خدمات گردش کتاب در کتابخانه و استفاده از منابع موجود این آیین نامه به شرح زیر مصوب می گردد.

ماده 1  استفاده کنندگان

گروه اول: اعضای هیات علمی و کارکنان

گروه دوم: اساتید حق التدریس

گروه سوم: : دانشجویان دانشگاه خيام در مقاطع مختلف تحصیلی

ماده 2  شرایط عضویت:

گروه اول: ثبت نام در کتابخانه

گروه دوم: ارائه معرفی  نامه از گروه

گروه سوم: ارائه کارت دانشجویی

ماده 3  اعتبار عضویت:

گروه اول: برای اعضای هیات علمی شاغل و کارکنان تا زمان اشتغال به خدمت رسمی دردانشگاه

گروه دوم: برای اعضای حق التدریسی تا پایان هر نیمسال تحصیلی

گروه سوم: تا پایان دوره تحصیل

 

ماده 4  شرایط امانت و تمديد

مدت امانت

تعداد امانت

نوع عضویت

 • روز 10        
 • 2 نسخه
 • کاردانی
 • 10 روز
 • 3 نسخه
 • کارشناسی
 • 30 روز
 • 6 نسخه
 • کارشناسی ارشد
 • 30 روز

 

 • 8 نسخه
 • دکتری
 • 120 روز
 • 10 نسخه
 • هیات علمی
 • 30روز
 • 6 نسخه
 • کارمندان

تبصره 2: کتابهای پر مراجعه و یا تک نسخه ای ممکن است در قفسه های رزرو کتابخانه قرار گیرد و فقط در سالن مطالعه از آن استفاده شود.

تبصره 3: کتاب ها فقط به مدت 24 ساعت به نام مراجعه کنندگان رزرو می شود و پس از انقضای مدت در اختیار متقاضی بعدی قرار خواهد گرفت.

تبصره 4: تمدید امانت منبع براي مقطع كارداني و كارشناسي  يك بار و براي مقطع كارشناسي ارشد دوبار مي باشد   

ماده 5  ضوابط مربوط به تاخیر در تحویل منابع امانت گرفته شده:

در صورتی که منابع به امانت گرفته شده در موعد مقرر به کتابخانه برگشت داده نشود مشمول پرداخت جریمه نقدی خواهد بود. مبالغ این جریمه به شرح زیر می باشد.

الف) گروه اول: برای هر جلد کتاب در هر روز تاخیر 5000 ریال می باشد.

ب) گروه دوم و گروه سوم برای هر جلد کتاب در هر روز تاخیر 5000 ریال می باشد.

تبصره 1: امانت منابع جدید، منوط به پرداخت جریمه تاخیر می باشد.

تبصره 2: عواید حاصل از جریمه تاخیر، پس از طی مراحل قانونی صرف امور کتابخانه خواهد شد.

ماده 6  مفقود و یا ناقص شدن منابع امانت گرفته شده:

الف): در صورتی که منابع به امانت گرفته شده، مفقود، ناقص و یا غیر قابل استفاده شود ، باید عین کتاب یا آخرین چاپ آن حداکثر ظرف مدت یک ماه تهیه و تحویل گردد. بدیهی است مبلغ جریمه و همچنین 10000 ریال بابت خدمات آماده سازی کتاب دریافت می گردد. در صورتی که کتاب نایاب باشد و به هر دلیل امکان تهیه آن وجود نداشته باشد، امانت گیرنده موظف به جبران خسارت خواهد بود.

بدیهی است تا اتمام اقدامات یاد شده، خدمات به متقاضی ارایه نخواهد شد.

تبصره 1: جبران خسارت از طریق تهیه نسخه تکثیر شده کتاب مورد نمی باشد.

تبصره 2: در صورت مفقود شدن کتابهای رزرو شده عضو موظف به تهیه کتاب حداکثر تا 48 ساعت با احتساب جریمه می باشد.

تبصره 3: مبالغ دریافتی برای خرید یا تهیه و جایگزین نمودن عنوان مورد نظر و یا عنوانهای مشابه صرف خواهد شد.

 

ماده 7  منابعی که برای استفاده در بیرون از کتابخانه به امانت داده نمی شوند:

الف): کتابهای مرجع مانند فرهنگها، دایره المعارفها و کتابهای پر مراجعه

ب): کتابهای گران بها و نفیس، آثار خطی، چاپهای قیمتی و نایاب و موارد مشابه

ج): نشریه های ادواری، پایان نامه ها، طرحهای پژوهشی، اسناد و منابع مشابه

د): مواد غیرچاپی مانند فیلم، اسلاید، دیسک فشرده نوری، نوارصوتی، نقشه و منابع مشابه

ماده 8  تسویه حساب:

هر سه گروه با اتمام دوره خدمت و یا تحصیل باید با کتابخانه تسویه حساب نمایند.

این آیین نامه در 8 ماده و 9  تبصره تصویب شد.