دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
یکشنبه ۲۴ تیر ۱۴۰۳

رده‌بندی های مشابه :

Q


Q123
Q125
Q125/2
Q141
Q161.2
Q162
Q164
Q172.5
Q172/5
Q175
Q175/5
Q175/52
Q179/97
Q180
Q180.3
Q180/55
Q295
Q310
Q320
Q325.5
Q325/5
Q325/6
Q335
Q335.7
Q335/7
Q336
Q360
Q39/2
Q9/58
QA کامپيوتر و رياضي
QA1
QA11
QA111
QA135/5
QA139
QA154.2
QA154/2
QA155
QA155/7
QA157
QA159
QA162
QA164
QA166
QA166/15
QA167.2
QA169
QA171
QA174.2
QA174/2
QA176
QA177
QA178
QA184
QA184.2
QA186
QA188
QA190
QA191
QA21
QA212
QA214
QA215
QA2353
QA241
QA244
QA247
QA247/2
QA248
QA248/5
QA251
QA251.3
QA251.38
QA251.4
QA251/3
QA252.3
QA252.5
QA263
QA265
QA266
QA267/3
QA268
QA269
QA273
QA273.25
QA273.5
QA273/2
QA273/25
QA273/6
QA274
QA275
QA276
QA276.12
QA276.14
QA276.16
QA276.4
QA276.5
QA276.6
QA276.8
QA276/12
QA276/18
QA276/2
QA276/4
QA276/45
QA276/5
QA276/6
QA277
QA277/3
QA278
QA278.2
QA278/2
QA278/3
QA278/5
QA278/7
QA278/8
QA279
QA279.5
QA279/4
QA279/6
QA28
QA280
QA282/2
QA295
QA297
QA297.8
QA297/3
QA298
QA3
QA300
QA301
QA303
QA303.2
QA303/3
QA304
QA305
QA308
QA308/8
QA309
QA31
QA311
QA312
QA315
QA320
QA321
QA321.5
QA322
QA322.2
QA322.4
QA325
QA326
QA329
QA329.2
QA331
QA331.5
QA331.7
QA331/7
QA37
QA37.2
QA37/2
QA37/9
QA371
QA372
QA374
QA377
QA387
QA39.3
QA39/2
QA40
QA401
QA402
QA402.3
QA402.5
QA402/3
QA402/35
QA402/5
QA403
QA403.5
QA403/3
QA403/5
QA404
QA41
QA428.5
QA43
QA433
QA444
QA445
QA45/3
QA457
QA461
QA473
QA5
QA501
QA501/5
QA531
QA537
QA555
QA556
QA564
QA565
QA601
QA611
QA611.28
QA611.3
QA611/28
QA611/3
QA612
QA612.33
QA613
QA613.2
QA613.7
QA614
QA614.3
QA614.8
QA614/3
QA6143.3
QA641
QA649
QA661
QA687
QA76
QA76.15
QA76.27
QA76.3
QA76.5
QA76.54
QA76.575
QA76.58
QA76.585
QA76.6
QA76.64
QA76.7
QA76.73
QA76.758
QA76.76
QA76.785
QA76.8
QA76.87
QA76.889
QA76.9
QA76.9.C55
QA76.9.V5
QA76/15
QA76/2
QA76/27
QA76/28
QA76/29
QA76/3
QA76/5
QA76/55
QA76/575
QA76/58
QA76/585
QA76/5915
QA76/6
QA76/625
QA76/64
QA76/642
QA76/66
QA76/7
QA76/73
QA76/754
QA76/758
QA76/76
QA76/8
QA76/87
QA76/889
QA76/9
QA76/95
QA793/2
QA805
QA807
QA808/2
QA808/8
QA845
QA9
QA9.64
QA9/58
QA9/64
QA901
QA911
QA913
QA927
QA929
QA93
QA931
QA935
QA95
QB1
QB14
QB145
QB15
QB209
QB23/148
QB281
QB43/2
QB44/2
QB45
QB46
QB461
QB461/3
QB500
QB501
QB521
QB529
QB54
QB581
QB61
QB63
QB631
QB65
QB790
QB791.3
QB801
QB801/6
QB806
QB809
QB82
QB84
QB843
QB857
QB857/7
QB86
QB980
QB981
QB991
QC
QC100/5
QC125.2
QC125/2
QC145
QC145/2
QC145/28
QC157
QC16
QC168
QC17
QC171
QC173
QC173.4
QC173.55
QC173.6
QC173.65
QC173/18
QC173/4
QC173/55
QC173/65
QC173/7
QC174.1
QC174.12
QC174.125
QC174.17
QC174.24
QC174.4
QC174.45
QC174.8
QC174/12
QC174/13
QC174/17
QC174/8
QC175
QC176
QC176.8
QC176/8
QC176/83
QC18.5
QC189/5
QC20
QC20/7
QC21
QC21.2
QC21.3
QC21/2
QC21/3
QC220
QC225/15
QC23
QC231
QC235
QC24/5
QC254/2
QC311
QC311/25
QC311/5
QC318
QC32
QC320
QC327
QC33
QC331
QC355
QC355.2
QC355/2
QC355/3
QC357/2
QC39
QC395/2
QC446.2
QC448
QC482
QC495
QC5
QC5/4
QC52
QC520
QC522
QC527
QC527.2
QC530
QC532
QC571
QC6
QC6.4
QC611
QC611.8
QC611/6
QC611/92
QC612
QC631
QC665
QC670
QC680
QC688
QC7
QC718
QC73
QC753/2
QC760
QC760.2
QC760/5
QC766
QC772/2
QC776
QC787
QC793.2
QC793.3
QC793/2
QC793/5
QC794.6
QC794/6
QC806
QC861/2
QC990
QD101
QD151/2
QD22
QD251/2
QD261
QD272
QD31
QD31.2
QD31/2
QD33
QD39/3
QD42
QD45
QD453.2
QD453/2
QD455/3
QD456
QD461
QD462
QD462/6
QD466
QD473
QD476
QD478
QD480
QD501
QD504
QD511
QD516
QD549
QD63/5
QD75.2
QD75/2
QD79
QD8/5
QD9.15
QD9/3
QD905/2
QD945
QD96
QE253
QE26
QE28
QE33/2
QE36
QE40
QE471
QE534/2
QE537/2
QE601
QH11
QH212
QH302.5
QH31
QH323/5
QH324
QH324/2
QH325
QH365
QH430
QH431
QH442/2
QH505
QH513
QH530
QH541
QH543
QH545
QH581/2
QH83
QK281
QK52/5
QK711/2
QK871
QL775
QM100
QM151
QM23/2
QM25
QM552
QP101
QP141
QP249
QP301
QP303
QP34/5
QP341
QP351
QP355/2
QP356
QP360
QP360/5
QP363.3
QP363/3
QP376
QP411
QP426
QP495
QP514/2
QP84
QP84/4
QR115
QR181
QR201
QR46

رکوردهای موجود با شماره رده : Q

   مرتب سازی    پالایش جستجو
معرفی یک روش بهینه سازی مصرف انرژی در شبکه های حسگر بی سیم 3بعدی بوسیله ی روش خوشه بندی ترکیبی فازی - تکاملی (1396) / پاکدامن ، فرید، نویسنده
ارایه یک استراتژئ کنترل ترافیک در محدوده ی کوچک با استفاده از اینترنت اشیا (1396) / زنگنه ، صفیه، نویسنده
بهبود الگوریتم ریشه درختان در فضای آرایه با استفاده از گامهای پرش و ارائه یک روش پیشنهادی جهت عبور از مانع (1396) / پارسامنش ، سعید، نویسنده
بکارگیری شبکه عصبی در تشخیص بیماری نارسایی قلبی با استفاده از داده های پزشکی (1396) / نیک خواه ، محبوبه، نویسنده
تشخیص سطح پرشدگی در انواع بطری ها و مایع ها به کمک بینایی ماشین (1396) / عسکری مشهدی ، مجتبی، نویسنده
تشخیص عیوب ظاهری فیلتر روغن ماشین با استفاده از سیستم بینایی ماشین (1396) / غزل باش ، کیوان، نویسنده
تشخیصذ سرطان پستان (1396) / حسینی ، سیده تکتم، نویسنده