دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : حامد صالحی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
ارزیابی امکان پیاده سازی سامانه اتوبوسهای برقی در شهر مشهد با استفاده از رویکرد تحلیل سلسله مراتبی - فازی (1400) / صالحی ، حامد، نویسنده