دسترسی همگانی(OPAC) نام کتابخانه در اوپک
لوگو
پنجشنبه ۳۱ خرداد ۱۴۰۳

اطلاعات مربوط به نویسنده

نویسنده : فاطمه ذکاوتی

رکوردهای مرتبط با این شخص

   مرتب سازی    پالایش جستجو
رابطه خود انتقادی با رفتار های خود آسیب رسان با واسطه گری شفقت به خود وحرمت خود (1400) / ذکاوتی ، فاطمه، نویسنده
رابطه خود انتقادی با رفتاری خود آسیب رسان با واسطه گری شفقت به خود وحرمت خود (1400) / ذکاوتی ، فاطمه، نویسنده